תנאי שימוש

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.

מערכת האתר שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר עקב ביצוע השינויים הנ"ל.

בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות בהקשר לאתר או האינפורמציה, מוצרים, שירותים, או גרפים קשורים אשר כלולים באתר לכל מטרה. לכן, כל שימוש באינפורמציה כזו היא על אחריותך הבלעדית.

בשום צורה, אנו לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה, ישירה ו/או אשר נובעת מאובדן או נזק, או כל אובדן או נזק כלשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע, או רווחים אשר ינבעו כתוצאה משימוש באתר זה.

באתר זה ישנם קישורים לאתרים אחרים אשר אינם תחת שליטת בעלי האתר. אין לנו שליטה על החומר, המידע, התוכן והזמינות של אתרים אלו. עצם הכללת הקישור באתר אינה מרמזת שאנו ממליצים או תומכים בתוכן המפורט בהם.

נעשה כל מאמץ כדי שהאתר יפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, איננו לוקחים שום אחריות שהאתר לא יפעל בצורה זמנית בגלל עניינים טכניים אשר אינם בשליטתנו.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך או למחוק כל תוכן, מוצר, כתבה או תגובה, מכל סוג שהוא ובכל עת, בהתאם לשיקול דעתם של העורכים.

1.1. אתר האינטרנט מתנה מקורית (להלן: “האתר”) (להלן: “מתנה מקורית”), משמש כחנות להזמנת מצגות וידאו דיגיטליים ( קבצים בפורמט After Effect, קבצי MPEG3 ,MPEG4 ואחרים
במידת הצורך ) על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2. הוראות תנאי שימוש באתר זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מתנה מקורית. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואן ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש באתר. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של
מתנה מקורית ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תנאי שימוש באתר זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש באתר.

האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.

2.1. האתר מתנה מקורית מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים באמצעות האתר שנבנה על פלטפורמת WordPress ובאמצעות התוסף\המודול התממשקות למערכת חנות וירטואלית woo commerce בוורדפרס.
במהלך הרכישה, הלקוח (מזמין מצגת וידאו) מעלה לאתר תמונות ומלל ולאחר ביצוע התשלום מקבל את פרטי ההזמנה.

2.2. מיד לאחר ביצוע פעולת הקנייה באתר מתנה מקורית באמצעות חברת PayPal, או באמצעות העברה בנקאית ישירה לחשבון בנק של חברת מתנה מקורית, או באמצעות חברת אשראי, תבצע מתנה מקורית בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או בדיקה לקבלת תשלום באמצעות העברה בנקאית, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי או בדיקה בבנק שהתשלום התקבל במקרה של העברה בנקאית ישירה , תינתן הודעה מתאימה ללקוח (מזמין מצגת וידאו) כי הפעולה אושרה או
נדחתה. במידה שאושרה, יועבר הלקוח לדף בו יקבל פרטי הזמנה על מספר הזמנה, וכמו כן יישלח ללקוח דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה עם מספר הזמנה.
יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מתנה מקורית. הרישום שנרשם במחשבי מתנה מקורית יהווה ראיה לכאורה לנכונות
הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות העברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של מתנה מקורית, או באמצעות כרטיס האשראי, או באמצעות חיוב על-ידי חברת Paypal לאחר ביצוע הפעולה.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי או חברת Paypal, או לא התקבל תשלום על-ידי העברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של מתנה מקורית, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מתנה מקורית, או מי מטעמם לצורך הסדרת אישור של העברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של מתנה מקורית, או חברות האשראי או חברת Paypal לביצוע העסקה.
יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אמצעי תשלום באמצעות שליחה במייל או דואר ישראל של אסמכתא או אישור ביצוע העברה בנקאית ישירה למתנה מקורית ובדיקה בפועל שהתשלום התקבל בחשבון בנק של מתנה מקורית, או חברות האשראי או חברת Paypal לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה.
2.4. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו מתנה מקורית קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות למתנה מקורית בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

2.5. מכירת המוצרים באתר וסליקת התשלומים נעשית באמצעות שירות של חברות חיצוניות:
     2.5.1. במקרה של העברה בנקאית ישירה, הלקוח (מזמין מצגת וידאו) יבצע העברה בנקאית         ישירה לחשבון הבנק של מתנה מקורית.
     2.5.2. במקרה של ביצוע תשלום באמצעות PayPal התשלום יבוצע באמצעות מערכת PayPal לבעלי חשבון PayPal, או במקרה שללקוח אין חשבון (מזמין המצגת) PayPal יבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי באמצעות מערכת סליקה של Paypal.
    2.5.3. במקרה של סליקה ישרה באמצעות כרטיס אשראי, הסליקה תבוצע באמצעות חברת  סליקה חיצונית z-credit מערכת סליקה לכרטיסי אשראי לאתרי אינטרנט, המספקת עמוד סליקה מאובטח, העומד בתקן PCI-DSS Level 1. אתר חברת הסליקה : https://www.z-credit.com/site

2.6 לאחר הרכישה תופיע העסקה בפירוט האשראי כעסקה על שם חברת מתנה מקורית במקרה של ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי או חברת PayPal, במקרה של העברה בנקאית ישירה למתנה מקורית, הרישום יירשם בתור העברה ס;סבנקאית לטובת מתנה מקורית.
2.7 פרטי חשבון הבנק של מתנה מקורית עבור ביצוע העברה בנקאית ישירה, יופיע במייל אישור הזמנת מצגת וידאו שיקבל הלקוח (מזמין מצגת וידאו) לאחר ביצוע הזמנת מצגת וידאו.
2.8 למען הסר ספק, מתנה מקורית לא שומרת על השרתים שלה או מסד נתונים שלה או בכל אמצעי אחר, פרטי כרטיס אשראי של הלקוח (מזמין מצגת וידאו).

3.1. מתנה מקורית תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר תוך 4 ימי עסקים או תוך זמן נקוב לכתובת דואר אלקטרוני, שהקלדת בעת ביצוע הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף
המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

3.2. מתנה מקורית תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. מתנה מקורית מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או כל אמצעי תשלום אחר כמפורט להלן.

3.3. מתנה מקורית לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה
תוגבל אחריותה של מתנה מקורית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מתנה מקורית או מי
מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מתנה מקורית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

3.4. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.5. בעת ביצוע הזמנת מצגת וידאו, יבחר הלקוח בתיבת בחירה, כיצד יוכל לצפות ו\או להוריד את מצגת וידאו על ידי בחירת ערך אחד מהאפשרויות הבאות:
אפשרות 1: "צפיה ב YouTube + הורדה באמצעות JumboMail"
אפשרות 2: "הורדה באמצעות JumboMail בלבד"

אפשרות 1:
במידה והלקוח יבחר באפשרות 1 : "צפיה ב YouTube + הורדה באמצעות JumboMail" ,
מצגת וידאו תעלה לערוץ YouTube לחשבון המקושר לאתר "מתנה מקורית", ויהיה זמין לצפיה והורדה באמצעות החיפוש במנועי חיפוש באינטרנט, YouTube וקישור לצפיה והורדת מצגת וידאו שהלקוח יקבל באמצעות המייל המאשר שמצגת וידאו מוכנה.
בנוסף, הלקוח יקבל קישור להורדת מצגת וידאו באמצעות השירות JumboMail.

אפשרות 2:
במידה והלקוח יבחר באפשרות 2 : "הורדה באמצעות JumboMail בלבד",
הלקוח יקבל קישור להורדת מצגת וידאו באמצעות השירות JumboMail בלבד.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

5.1. כל משתמש רשאי להשתמש באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
5.2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור
האפוטרופוס.
5.3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
5.4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
5.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
5.6 המשתמש הוא בעל חשבון פעיל בחברת Paypal או יכול לבצע עסקה באמצעותה (שימו לב: לא חייבים חשבון PayPal קיים כדי לרכוש).
5.7 המשתמש הוא בעל חשבון בנק פעיל באחת הבנקים בישראל (במקרה של אמצעי תשלום מסוג "העברה בנקאית").
5.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מתנה מקורית, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.8.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
5.8.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי מתנאי השימוש באתר;
5.8.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
5.8.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במתנה מקורית ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;
5.8.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

6.1. כדי לרכוש מוצר יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי,חשבון PayPal או כל אמצעי תשלום אחר

6.2. מתנה מקורית נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מתנה מקורית לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

6.3. לתשומת ליבך: הרשמתך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימת הדיוור של “מתנה מקורית” , לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות באתר. מתנה מקורית מכבדת את
פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-מתנה מקורית, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל מ-מתנה מקורית.

6.4. מתנה מקורית תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מתנה מקורית על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה
משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

7.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו,
אולם, ביטול עסקה כרוך בתשלום כמפורט בחוק הגנת הצרכן ובהוראות התקנון. בכל מקרה של ביטול יחויב המזמין בסך של – 5% מסכום הרכישה או 100 ש"ח , הנמוך מביניהם.

7.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
*לא ניתן להחזיר מוצר שניתן להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתו המקורית נפתחה או מוצרים לפי הזמנה מיוחדת.

7.3 ביטול עסקה לאחר ההזמנה ו\או קבלת המוצר ו\או התמורה תבוצע בכפוף לחתימו של המזמין על התחייבות כי השמיד את העותק של המוצרים שקיבל וכי לא ישתמש בו. במקרה כזה, המזמין מודע לכך שכל
שימוש במוצר הדיגיטלי יהווה הפרת זכויות יוצרים ועשוי לחשוף אותך לתשלום פיצוי בסכום הקבוע בחוק, של עד 100,000 ש”ח.

7.4. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות למתנה מקורית.

7.5. מתנה מקורית תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
    7.5.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
    7.5.3. אם יתברר למתנה מקורית כי המשתמש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

א. אחריות בגין מוצרים/שירותים

8.1 האתר מתנה מקורית, רוכשת תבניות, שירים מקוריים וקאברים לשירים ישראלים ולועזים, בתור חומרי גלם עבור מצגות וידאו מספקי צד שלישי הבאים:

  1. https://www.pond5.com/after-effects/
  2. https://videohive.net/category/after-effects-project-files
  3. http://www.syncopadrums.com/

8.2 מתנה מקורית מטמיעה את השיר הנבחר, התמונות קטעי הטקסים של מבצע ההזמנה (מזמין של מצגת וידאו) בתוך התבנית הנרכשת עם השינויים בהתאם לאורך השיר הנבחר, כמות התמונות והאורך הטקסטים.
כל השירים והמצגות נרכשו כחוק, ומשולמות תמלוגים לאק"ום ולבעל זכויות הביצוע (מאסטר\הקלטה) במקרה של שירים ישראלים ולועזים מקוריים ו\או הקאברים שבוצעו.

8.3 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב את מתנה מקורית. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן
או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
8.4 מתנה מקורית ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר
תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של מתנה מקורית בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

8.5 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מתנה מקורית בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו
ולדרישותיו.
8.6 מתנה מקורית עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מתנה מקורית אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות –
לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי
הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור,מתנה מקורית לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת
ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
8.7 מתנה מקורית לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
מתנה מקורית אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

9.1 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מתנה מקורית ו/או מי מטעמה.אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מתנה מקורית נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

9.2 אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י מתנה מקורית.

9.3 רישומי המחשב של מתנה מקורית בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר והרשאה לתכנים ו\או תוכנות שירכשו באמצעות האתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.

10.1. תנאי כשירות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי מתנה מקורית מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.

10.2. שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו תחת רשיון המיועד למפתחים) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים לאחרים.

10.3. שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה של תום לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.

10.4. העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של מתנה מקורית או של גולשי האתר האחרים.

10.5 אימות השירות: בעת ההרשמה לשירות, מתנה מקורית עשויה לבדוק את זהותך באמצעות שירותים שונים, ועשויה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לדרוש זיהוי נוסף. אם תרשם באמצעות הדואר האלקטרוני מתנה מקורית תאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ותשלח התראה אלקטרונית לכתובת שסיפקת לה. בהודעה הרלוונטית, מתנה מקורית עשויה להכיל מידע או קישור לאימות של זהותך כבעליהם של כתובת הדואר האלקטרוני.

10.6.אבטחת החשבון שלך: בהתאם לרגישות המידע המאוחסן בשירות והסיכון הפוטנציאלי, תדרש להזין ססמא לחשבון שלך. אנא קח בחשבון שפוג'ו ממליצה שימוש בססמאות חזקות (כמו ^e6usrh$@V&K% או correcthorsebatterystaple, אבל אל תשתמש בשתי אלה, כי אנחנו מכירים אותן) וששימוש באותה ססמא בשביל יותר ממשתמש אחד באתר אחד היא התנהגות לא טובה.לעוד מידע על ססמאות ועל איך למצוא ססמאות חזקות שיהיו קלות לזכור, אנא קרא את העמודים הבאים:
http://www.baekdal.com/insights/password-security-usability
https://xkcd.com/936

10.7. שיתוף בפרטי התחברות: נאסר עלייך בצורה מפורש לשתף את שם המשתמש והססמא שלך עם צדדים שלישיים.

10.8. הודעה על שימוש לרעה: אתה נדרש להודיע למתנה מקורית, מיידית, בכל מקרה בו אתה מאמין שחשבונך נפרץ ובכל מקרה בו אתה מיודע על שימוש לא מורשה בחשבון מתנה מקורית שלך.

10.9. אחריותה של מתנה מקורית: מבלי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת על פי הסכם זה, מתנה מקורית לא תהא אחראית בכל מקרה בו לא תציית לכללי אבטחה אלה ולא תהיה מסוגלת לסייע לך בצורה כלשהיא אם תמנע מליישם את כללי האבטחה שלה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

11.1 סמכות שיפוטית – הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

11.2 סיום – מתנה מקורית רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם מתנה מקורית מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. מתנה מקורית עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שמתנה מקורית עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, מתנה מקורית לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה; אולם, בכל מקרה בו מתנה מקורית תסיים את ההסכם עמך שלא עקב הפרתו, היא תמשיך לספק לך שירותים עד המועד בו שילמת עבור שירותים אלו, או תשיב את החלק היחסי של כספך, לבחירתך.

11.3 מלוא ההסכם – תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם מתנה מקורית וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של מתנה מקורית תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

11.4 תובענות ייצוגיות –  הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד מתנה מקורית ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.

11.5 האתר "מתנה מקורית" רשאי לפנות ולבקש את אישורו של הלקוח באמצעות אישור במייל, להשתמש במצגת וידאו לצרכי פרסום וקידום האתר "מתנה מקורית" באינטרנט.

11.6 תנאי שימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 20.02.2018 וניתנים לשינוי בכל עת ע”י מתנה מקורית, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח תנאי השימוש כפי שמפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.